Logo Erik Voncken

Op 6 februari 2023 werden Zuid-Turkije en Noord-Syrië getroffen door twee verwoestende aardbevingen. Tienduizenden mensen kwamen om het leven. Hele steden werden verwoest. Eén van mijn collega’s, Pinar Besli Bakirhan, heeft haar wortels in Hatay, één van de zwaarst getroffen steden in het gebied. Zij verloor tientallen familieleden, vrienden en kennissen.

Om iets van troost te kunnen bieden aan de nabestaanden én een kleine bijdrage te leveren aan de gigantische wederopbouwklus, besloot ik portretten te gaan maken van de overledenen. Met de portretten hoop ik de overlevenden iets van steun te bieden.

Mijn streven is om voor elk portret dat ik maak, € 50 aan donatiegeld op te halen. Dit bedrag zal door de vader van Pinar met zorg worden uitgedeeld aan hulpbehoevenden tijdens zijn volgende bezoek aan het gebied rond maart 2024.


Wilt u doneren? 

Dat kan op het rekeningnummer van Pinar. 

Rek.nr.: NL 11 RABO 0314 3859 75

Ten name van: H. Bakirhan, 

Voeg aan de donatie toe ‘Hulp voor Hatay’.